Lord Ganpati Ganesha Aarti

Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh deva........2
Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva........
Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh deva-------2

Ek dant dayavant, char bhuja dhari.............2
Mathe par tilak sohye  muse ki savari.....2,

Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh deva
Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva
Pan chadhe, phul chadhe, aur chadhe meva
Ladduan ka bhog lage, sant kare seva, ,Jai Ganesh....
Shri
Ganesh ji ki aarti

Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh deva,
Mata jaki Parvata, Pita Mahadeva.
sur sham saran  aaye safal ki ye seva

Andhan ko ankh det, kodhin ko kaya.............2
Banjhan ko putra det, nirdhan ko maya....2

 Andhan ko ankh det, kodhin ko kaya.............2
Banjhan ko putra det, nirdhan ko maya....2

 Jai Ganesh Jai Ganesh, Jai Ganesh deva........2
Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva........2
 
sab kaj siddhi kare shri ganesh deva

laduvan ka bhog lage sant kare seva

Ganesha Aarti pan chade phool chade or chade meva .....2

Mata jaki Parvati, Pita Mahadeva----------2

 

Doha :

Shri Ganesh Yeh Chalisa, Paath Karey Dhar Dhyan
Nit Nav Mangal Graha Basey, Lahey Jagat Sanmaan
Sambandh Apne Sahastra Dash, Rishi Panchmi Dinesh
Puran Chalisa Bhayo, Mangal Murti Ganesh

Sinoor Lal chadao Ganesha Aarti

Read Sankashta-Nashak